Interculturele Competenties

De training interculturele competenties is ontwikkeld voor professionals die hun werk verrichten in een internationale of multiculturele omgeving. In een tijd van globalisering en multiculturele samenleving is de kennis van een enkele specifieke cultuur vaak niet meer voldoende en is het onmogelijk om de ins en outs van alle, steeds veranderende culturen te leren kennen. Het komt er dan op neer te investeren in vaardigheden om in algemene zin met culturele verschillen om te gaan. Deze training biedt veel interactie en variatie om met name middels ervaringsleren de eigen competenties beter te leren kennen en te versterken.

 

Voor deze training zetten wij trainers in die behalve kennis van relevante methodieken en kennis van menselijk gedrag ook ervaring hebben in internationaal werken.

Dit betreft maatwerk. Op basis van een gesprek kunnen wij een voorstel uitbrengen waarin uw vraag en onze expertise voor een best passende oplossing zorgen.

Doel: Ontwikkelen van interculturele competenties die de voorwaardes creëren om succesvol te opereren in multiculturele settings.
Doelgroep: eenieder die in zijn of haar werkzaamheden met mensen moet (samen)werken met een andere culturele achtergrond
Duur: 2 tot 4 dagdelen
Datum: Op aanvraag
Locaties: Amsterdam of in-company
Contact: Hoofdkantoor Amsterdam
  +31(0)20-568 83 19
  intercultural@kit.nl