Diversiteit voor bedrijven

Organisaties die te maken hebben met diversiteit op de arbeids- en afzetmarkt hebben in onze ervaring onder andere de volgende vragen:

  • Hoe moeten we werven met het oog op een divers personeelsbestand?
  • Hoeveel rekening moeten we dan houden met verschillende culturele achtergronden?
  • Helpt het om daarbij quota of streefcijfers te hanteren?
  • Hoe behouden we medewerkers met een andere achtergrond voor de organisatie?
  • Moeten we die medewerkers vooral inzetten op taken gericht op de ‘eigen groep’ of juist niet?
  • Hoe kunnen we onze managers trainen om beter om te gaan met diversiteit?
  • Zijn er aanpassingen in onze HR-instrumenten nodig?
  • Hoe vermarkten wij onze producten aan doelgroepen met een andere culturele achtergrond of religie?

 

Op deze en gerelateerde vragen kan Intercultural Professionals passende antwoorden geven. Dit doen wij nadat wij een Quick Scan van bestaande diversiteitsaspecten binnen uw organisatie hebben gemaakt.

Advies

Beleid Scan (& Advies)

Training

Management van Diversiteit